Pompstation GymHUISHOUDELIJK REGLEMENT

SPORTEN BIJ POMPSTATION GYM

 

Om het trainen bij Pompstation voor iedereen plezierig en leuk te maken en houden, gelden de volgende huishoudelijke regels:

 • Alle trainingen vinden plaats in het monumentale Pompstation aan de Rotterdamse Dijk 54c te Schiedam. Het gebouw is een rijksmonument. Ga hier respectvol mee om.
 • Betreed de gym altijd via de hoofdentree bij de glazen deuren. De deuren aan de andere kant staan vaak open voor ventilatie maar zijn geen entree.
 • Draag correcte en veilige sportkleding. Gebruik goede sportschoenen en geen buitenschoenen.
 • Gebruik tijdens de training een handdoek op de toestellen, bij grondoefeningen en op de matten.
 • Leg losse onderdelen zoals dumbells, gewichten en medicijnballen na gebruik terug op hun plaats.
 • Zet je telefoon uit. Bellen, appen of hardop muziek luisteren is niet toegestaan.
 • Eten en drinken is alleen toegestaan aan de daarvoor bestemde bar en tafel. Gebruik voor drinken tijdens de training alleen afsluitbare en voor activiteiten geschikte bidons of drinkbekers.
 • Houd rekening met anderen, val andere sporters niet lastig.
 • Discriminatie, racisme en homofobie hebben geen plek in het Pompstation. Zulk soort gedrag wordt niet geduld.
 • Roken en het gebruik van alcohol zijn niet toegestaan.
 • Het gebruik en handel in verdovende middelen is verboden.
 • Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen.
 • Kom de instructies en aanwijzingen van de trainer tijdens de lessen na. Voor fitness- en krachttraining is het belangrijk dit correct uit te voeren om lichamelijk letsel te voorkomen. De trainer is gemachtigd je bij het niet nakomen van de afspraken uit te sluiten van de trainingen.
 • Deelname aan trainingen gebeurt op eigen risico. Training is alleen toegestaan in aanwezigheid van personeel van Pompstation Gym. Voor alle trainingen worden instructies gegeven. Als je twijfelt over het correcte gebruik van een bepaald apparaat of toestel, vraag dit dan aan de aanwezige trainer.
 • Pompstation is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of ongevallen in en om de trainingsfaciliteit.

Het in strijd handelen met bovenstaande regels kan conform Artikel 9 van de algemene voorwaarden intrekking van het lidmaatschap tot gevolg hebben, zonder restitutie van de dan nog openstaande trainingen. Algemene voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement worden regelmatig geactualiseerd. De meest recente versie is te vinden op de website van Pompstation Gym www.pompstationgym.com .